Miljø fokus

Vi tenker framover.

          FSC logo     C2C logo     PEFC logo

Kvalititet & Energi

Ytre Miljø

Hellefoss er underlagt konsesjonsvilkår hva gjelder utslipp til ytre miljø fra vår virksomhet. Utslippstillatelsen er for tiden gjenstand for fornyelse.
Hellefoss arbeider kontinuerlig for redusert utslipp til vann, til luft og av støy, samtidig som vi søker å benytte de råstoffer som gir minst miljøbelastning.

Laksefiske ved Hellefossen

Laksefisket ved Hellefossen har lange tradisjoner og elven er en av landets beste lakseelver, med et årlig fiske på nær 10.000 Kg laks og sjøørret. Fisket foregår i hovedsak fra Hellefossen og 2 Km nedstrøms fossen og fabrikken.
Vi søker å drive vår virksomhet slik at den er til minst mulig belastning for elven, slik at fisket også i fremtiden vil bestå. Besøk gjerne hjemmesiden til fiskeforeningen (Drammens elva).