Prosessen


Selve produksjonsprosessen foregår på tradisjonelt vis; tømmeret tilføres fra lagerplass i elva eller direkte fra bil.(1) Kapping og barking skjer i et moderne renserianlegg. (2) Via et mellomlager for kubb mates stokkene inn i slipeapparater.(3) Slipemassen blekes med hydrogenperoksid til en lyshet på ca 80 % ISO.(4) Massen blir tilsatt 10-15% bleket sulfatcellulose før den går til papirmaskinen.(5) Maskinen er gammel, men er blitt modernisert gjentatte ganger. Den har nå et toviresystem og er oppgradert i innløpspartiet og i presspartiet. Maskinparken er gjenstand for kontinuerlige oppgraderinger.

Årlig produksjon

Total produksjonskapasitet er ca 50.000 tonn treholdig bokpapir i året. Hovedråstoffet er gran, hovedsakelig levert av skogeiere i de nærliggende kommunene. Vår papir maskin har en bredde på 378 cm og hastighet på ca 600 meter per minutt.