Historie

Mer enn 100 års erfaring

     

Papirproduksjon fra 1898

Treforedling og papirproduksjon har lange tradisjoner i områdene langs Drammensvassdraget. I året 1898 fusjonerte Hellefos Træsliberi med Holmen Papirfabrikk og ble til AS Holmen-Hellefos, som senere endret navn til Borregaard Hellefos AS. Fra 1.12.04 skiftet bedriften igjen navn til Hellefoss AS. Selskapet satset opprinnelig på avispapirproduksjon, og betjente kunder i inn- og utland. I 1905 inngikk Holmen-Hellefos kontrakt med Daily Mail på levering av avispapir. Dette førte til at mesteparten av produksjonen i de påfølgende årene ble levert til Storbritannia. I kjølvannet av de to verdenskrigene, kom store konjunkturendringer som fikk betydning for treforedlingsindustrien; man måtte finne nye løsninger.

Fra avispapir til bokpapir

På 70-tallet gjennomgikk treforedlingsbransjen i Norge en omfattende strukturrasjonalisering. Den teknologiske utviklingen gjorde at man kunne produsere papir av langt høyere kvalitet enn tidligere. Etter mange års produksjon av avispapir, valgte Hellefoss AS å gå inn i et mer nisjepreget marked, med spesialisering på produksjon av treholdig bokpapir.